Szkolenia strażaków ZOSP RP

 

 

                       OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY

                       ,,Kirowy Gościniec” w Kościelisku - Kirach

                     Objęty patronatem naukowym przez 

                  ppłk. rez. prof. dr. hab. n. med. Waldemara Machałę

                        Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

                     Patronat honorowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Nowym Sączu

                                                                                 

                                                                                          

 Kościelisko, dnia 3 luty 2016 r

 

          Z inicjatywy oraz z udziałem Prezesa ZOSP RP - druha Waldemara Pawlaka odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP  w Kościelisku-Kirach w dniach 30-31 styczeń i 1 luty 2016 r warsztaty  szkoleniowe dedykowane dla strażaków ochotników zatytułowane ,,KOORDYNACJA  PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH  W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  ORAZ  ZABEZPIECZANIA LOGISTYCZNEGO IMPREZ MASOWYCH  PODCZAS  ZAWODÓW  W SPORTACH  POŻARNICZYCH ORAZ INNYCH UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZOSP RP”

         W warsztatach uczestniczyło 68 strażaków z Małopolski. Poziomem wyszkolenia wyróżniała się grupa z OSP Pcim - jednostki o ponad 100 letniej tradycji  zarządzanej przez jej prezesa druha Jana Druzgałę, który także zaszczycił swoją obecnością uczestników. W części szkolenia uczestniczył także druh Kazimierz Sady- dyrektor Zarządu Wykonawczego Województwa Małopolskiego.         

        Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych, a także praktycznych  działania pod dużą presją psychiczną      w postępowaniu udzielania pomocy dużej liczbie osób poszkodowanych.

         Program opracowany przez kierownika Ośrodka z grupą współpracowników obejmował następujące zagadnienia:

 • definiowanie zdarzeń masowych,
 • przepisy dotyczące organizacji imprez masowych,
 • systemy segregacji medycznej /triage-START-JumpSTART/
 • praktyczne ćwiczenia sposobów oceny stanu poszkodowanego oraz  bezpiecznej ewakuacji z miejsca zdarzenia,
 • doskonalenie technik jazdy pojazdami jednośladowymi z wpływem na możliwość skrócenia czasu interwencji w przypadku  kryzysu,
 • zabezpieczenie własnego systemu łączności podczas imprez,
 • organizacji zabezpieczenia imprez masowych na przykładzie EURO 2012 i próbie zdefiniowanie zagrożeń w czasie lipcowych ŚDM w bieżącym roku,
 • cyfryzacja w XXI w na przykładzie Telewizji Polskiej,
 • aspekty psychologiczne w imprezach masowych w teorii i praktycznych ćwiczeniach m.in. zachowania i reakcje psychiczne podczas imprez  masowych, warunki powstawania stresu, stanów lękowych i paniki,
 • zasady udzielania wsparcia psychicznego osobom poszkodowanym,
 • warunki występowania kryzysów psychologicznych,
 • sposoby odreagowania psychicznego po akcjach ratunkowych,
 • sposoby redukcji poziomu stresu.

         Wykładowcami byli pracownicy dydaktyczni Ośrodka, ratownicy uczestniczący w akcjach ratunkowych w Polsce oraz na świecie: bryg. dr Mariusz Chomoncik, bryg. lek. Jacek Nitecki- Wojewódzki  Małopolski Koordynator Ratownictwa Medycznego, panie psycholog: Paulina Kozień i Katarzyna Mędrzycka, instruktorzy ratownictwa medycznego: mgr Wiesław Poparda oraz mgr Piotr Michalik.

        Goście zaproszeni  przez Prezesa Waldemara Pawlaka to: dr Kamil Galicki, dr Grzegorz Abgarowicz z Instytutu Kamila Galickiego, specjalizującego się w warsztatach z reagowania kryzysowego i zapewnienia ciągłości działania, panowie: Robert Białczak, Artur Wajda i Paweł Szkopek, a także doradca prezesa ZOSP RP- druh Marian Zalewski.                  

       Całość szkolenia moderował kierownik Ośrodka- Marek Luty, który również odpowiadał za przebieg operacyjny warsztatów.

       Szkolenie zakończyło podsumowanie prezesa ZOSP RP, mówiące m.in. o definicjach obecnych zagrożeń w jakich może przyjść działać strażakom. Prezes Waldemar Pawlak przedstawił też kierunki działania ochotniczych straży w przyszłości oraz wręczył zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.

 

 

   

Rezerwacje

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

Rezerwacje