Regulamin rezerwacji

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenach usług , prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z recepcją Ośrodka.

 

Regulamin rezerwacji pobytu

 

Dokonanie rezerwacji i płatności:
1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem, e-mailem lub poprzez formularz rezerwacyjny na stronie internetowej.
2. Po dokonaniu rezerwacji otrzymują Państwo potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub e-mailem.
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną, po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% wartości całego pobytu na rachunek bankowy:

 

PKO BP numer: 13 1020 3466 0000 9102 0072 3395

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

 

4.Brak wpłaty zaliczki w ustalonym terminie spowoduje anulację rezerwacji.
5. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed planowanym przyjazdem zwracane jest 100% zaliczki.
6. W przypadku anulowania rezerwacji na 14 do 7 dni przed planowanym przyjazdem, ośrodek wypoczynkowy zwraca 50% zaliczki.
7. Jeżeli anulowanie rezerwacji nastąpi później niż 7 dni przed planowanym przyjazdem, ośrodek wypoczynkowy zatrzymuje 100% wpłaconej zaliczki.

 

8.Płatność za pobyt regulowana jest w formie gotówkowej w recepcji Ośrodka.

 

9. Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej zgodnie z Uchwałą Wójta Gminy Kościelisko (opłata ta wynosi: 1,40 zl za każdy dzień pobytu) – art.17 Ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 121 poz. 844 z 2006 r z póź. zm.)

 

10. Dzieci w wieku do 3 lat przebywają w Ośrodku bezpłatnie, w przedziale 3-12 lat – odpłatność wynosi 50%.

 

Rezerwacje

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

telefon: 18 207 03 55
fax: 18 207 03 55
recepcja@kiry.com.pl

rezerwuj pokój przez naszą stronę

Rezerwacje